אורן קובי הגיש הצעה להסדר: “100% מהחוב המאושר לנושים”

בעל העסקים אורן קובי הגיש לבית המשפט המחוזי בת”א בקשה להסדר חוב הכולל את מלוא החוב המאושר לנושים. ההצעה כוללת תשלומים עתידיים שעשויים להתקבל מניהול הליכים.

בחודשים האחרונים פעל קובי לגבש הסדר נושים כולל, תוך הידברות מול המנהל המיוחד. כדי להוציא הסדר זה לפועל, פנה קובי לבית המשפט בדרישה לאשר הסדר נושים, על פיו יתחייב לפרוע באופן מלא של 100% לתביעות חוב שיאושרו, נושים, ולהעמיד סכום שלא יפחת מ-10 מיליון שקל, מתוכם ישלם מיליון שקל במזומן.

הבקשה להסדר הוגשה על ידי עורכי הדין של אורן קובי ומבקשת מבית המשפט לזמן אסיפת נושים, במסגרתה תובא לאישורם הצעת הסדר שלטענתו של קובי מטרתה לפרוע 100% מהחוב המאושר כלפיהם.

בהצעה נכתב כך: “במסגרת הצעת ההסדר מבקש החייב להיטיב עם הנושים ולעגן את אופן הסדר החובות כלפיהם באופן מוסכם. מדובר בהצעת הסדר חסרת תקדים במחוזותינו בשיעור ההחזר הגלום בה, אשר מביאה את הנושים לפירעון מלוא 100% החוב המאושר כלפיהם, אשר לצורך ביצועו מתחייב המבקש להקדיש את זמנו, מאמציו ומרצו במהלך השנים הקרובות.”

אורן קובי הגיש הצעה להסדר: "100% מהחוב המאושר לנושים"
אורן קובי הגיש הצעה להסדר: “100% מהחוב המאושר לנושים”